kiosk-ff kiosk-chrome
Jídelníček na 19.10.2017 - Čtvrtek
Oběd 1 -- Hlavní -- Polévka z èervené èoèky, kuøecí nudlièky , špagety , sýr eidam, minerálka slazená ŠJ, mléko ŠJ, (1, 3, 7, 10, 12)
Oběd 2 -- Hlavní -- Polévka z èervené èoèky, sýr obalovaný/smažený/, brambory s máslem, salát okurkový, minerálka slazená ŠJ, mléko ŠJ, (1, 7, 12)
Jídelníček na 20.10.2017 - Pátek
Oběd 1 -- Hlavní -- Polévka jáhlová, omáèka játrová, knedlík houskový kynutý, džus ŠJ, mléko ŠJ, ovoce zatím neznámé, (1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12)
Oběd 2 -- Hlavní -- Polévka jáhlová, vepøové maso peèené, kaše bramborová, salát z kysaného zelí, džus ŠJ, mléko ŠJ, ovoce zatím neznámé, (1, 7)
iCanteen verze 2.13.26 | 2017-10-19 09:03:49 | © Z-WARE 2003-2017