Jestliže chcete objednávat jídlo pokračujte tlačítkem Vrátit se na úvodní stránku

iCanteen - uživatelský manuál

Naše jídelna - iCanteen je systém určený různým stravovacím zařízením, který umožňuje realizovat objednávky pro stravovací zařízení za pomoci internetu.

Základní informace

Systém iCanteen je naprogramován ve vysoce bezpečné a rozsáhle škálovatelné technologii Java za použití HTML 5 a CSS 3. Díky tomu je možno ji využívat na všech běžných zařízeních s nejrůznějšími operačními systémy. Samozřejmostí je možnost využívat zabezpečeného HTTPS protokolu, který podporují všechny dnes běžně užívané prohlížeče.

Bezpečné připojení

Systém může být provozován ve dvou režimech. Tzv. on-line režim, kdy jsou všechna data vždy zcela aktuální a jednotná s ostatními částmi systému a tzv. off-line režim, kdy jsou data pravidelně přenášena pracovníkem jídelny. Režim závisí na typu programu, který má vaše jídelna zakoupený.

Přehled funkcí

- funkce, které jsou ve vaší jídelně podporované - funkce, které nejsou ve vaší jídelně podporované, důvod se dozvíte po najetí kurzorem myši nad ikonu

iCanteen login

Požadavky na klienta

Pro používání systému iCanteen je zapotřebí mít nainstalovaný podporovaný internetový prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge atd.) s podporou CSS3 a povolený JavaScript. Pokud nevíte, zda máte povolený JavaScript, nebo o jakou technologii se jedná, pravděpodobně jej máte povolený.

Použití programu

Do systému se dostanete po zadání příslušné webové adresy do internetového prohlížeče a pomocí jména a hesla, které vám sdělí pracovníci jídelny. Heslo je nutné zadat přesně, neúplné nebo špatné vede ke zobrazení hlášení Špatné přihlašovací údaje. V případě neúspěšného přihlášení se obracejte zásadně na personál jídelny, protože výše uvedené hlášení vždy znamená, že jste jméno nebo heslo zadali špatně. Žádný jiný důvod není za normální situace možný. Pokud by nastala výjimečná sitace by byla o ní jídelna informována.

Ovládání se děje za pomoci myši, případně dotykové obrazovky. Texty, které jsou podtržené (nebo se po najetí myši nad tento text podtrhnou) nebo nad nimiž se kurzor myši změní v ukazující ruku, jsou aktivní volby. Ty můžete vybrat jedním stisknutím levého tlačítka myši.

Pokud používáte váš osobní počítač či telefon a nechcete se pokaždé přihlašovat zaškrtněte před přihlášením volbu Neodhlašovat mě na tomto počítači. Není možné být přihlášený v

Po přihlášení do systému iCanteen uvidíte

Hlavní panel

Na hlavním panelu naleznete základní informace. Jsou jimi:

Volný účet
 • Čas - aktuální čas
 • Kredit - stav kreditu při přihlášení do systému. Stav kreditu se průběžně aktualizuje a odpovídá částce, kterou eviduje na počítači jídelna. Jedná se vždy o částku zůstatku strávníka na konci nejnovějšího otevřeného období. V off-line systému musí denně probíhat synchronizace dat. Pokud je uživateli umožněno mít záporný kredit uvidí místo částky text "Volný účet". Při najetí myší nad text uvidí stav svého účtu a limit účtu.
 • Spotřeba - spotřeba strávníka, je suma vyjadřující součet utracených peněz za všechny (i zatím neodebrané) objednávky v aktuálním měsíci. Pokud dochází k platbě za stravu zpětně, zjistíte ke konci měsíce (dle nastavení), jakou částku bude jídelna vyžadovat. Pokud nedochází k vyúčtování zpětně, částka udává ke konci měsíce (zhruba týden před koncem) spotřebu za měsíc.
 • Výdejna - výdejní místo, se kterým právě pracujete. Jestliže vaše jídelna nepodporuje výdejní místa, pak se vám toto funkce nezobrazí.
 • Výběr jazyka - uživatel má možnost si přepnout zobrazení do cizích jazyků. [placená funkce]
 • Přepnutí uživatele v rodině - jestliže má uživatel více účtů v rodině spojený dohromady, může mezi těmito účty přepínat aniž by se musel odhlašovat a znovu přihlašovat.
 • Uživatel - vaše jméno a příjmení - po najetí myší kurzoru myši se zobrazí přihlašovací jméno.
Lišta se statusem

Jídelníčky a objednávky

Objednávky je možné realizovat v jídelníčcích. Ty jsou dostupné ve třech zobrazeních pod volbami Denní, Týdenní a Měsíční. Po stisknutí vybrané volby se zobrazí seznam jídel pro vaši jídelnu (v případě, že má vaše stravovací zařízení více výdejních míst, tak pro vybranou výdejnu - viz. Výběr výdejny).

Dále se zobrazí ikony s nápisy. Pod těmi se skrývá většina voleb systému, které jsou popsány dále.

Volby systému
 • v pravé části okna měsíční přehled, který pomocí barvy zvýrazňuje dny, na které je vytvořen jídelníček
 • dny, na které má strávník jídlo objednáno, jsou v kalendáři vyznačeny modrou barvou
 • jiný požadovaný den se zvolí přímo stiskem na den v kalendáři, zobrazí se seznam jídel, které si strávník může objednat ve zvolené výdejně
 • pokud má strávník dostatečné nebo volné konto strávníka a pokud u jídla nevypršel limit objednávky a není vyčerpán počet jídel k objednání, může si jídlo objednat, popřípadě zrušit klepnutím myši (dotykem) na tlačítko.
Objednávání jídel

Výběr výdejny

Pokud má vaše jídelna více výdejních míst, platí, že prvním úkolem, který musíte udělat, je zvolit výdejní místo, se kterým chcete pracovat. Výdejní místa se zobrazují pod Hlavním panelem jako seznam. Chcete-li vybrat výdejnu stiskněte její jméno, čímž se automaticky načtou jídelníčky pro tuto výdejnu.

Přepínání mezi výdejními místy
Pohyb v kalendáři

Denní zobrazení

Na pravé straně obrazovky je zobrazen kalendář na aktuální měsíc, kde jsou různými barvami zobrazené jednotlivé stavy. (viz. následující tabulka)

12 -  Není jídelníček - vaše jídelna na tento den neschválila/nevypsala jídelníček (případně neschválila/nevypsala jídelníček pro Vámi vybranou výdejnu - viz. Výběr výdejny)
12 -  Platný jídelníček - jídelníček na tento den je schválený
12 -  Zvolený den - aktuálně zvolený den, který můžete editovat (pokud už není jídelníček uzavřen)
12 -  Potvrzena objednávka - na tento den již máte objednáno nějaké jídlo

Týdenní zobrazení

V horní části obrazovky je kalendář na následující týden. Kalendář začíná dnešním dnem. Po najetí kurzorem myši na tuto volbu a stisknutí levého tlačítka myši na vybrané datum se Vám zobrazí jídelníček na daný den. Pro pohyb na následující, případně na předchozí týden stiskněte grafickou šipku na okraji kalendáře. Objednávat můžete stejným způsobem jako v případě Denního zobrazení

Měsíční zobrazení

Zobrazí se vám seznam objednávek pro celý měsíc najednou, můžete pohodlně listovat mezi dny pouhým otočením kolečka myši, nebo posunem lišty v pravé části obrazovky. Objednávat můžete stejným způsobem jako v případě Denního zobrazení

Objednávání

Objednávací tlačítka

Kromě seznamu jídel a kalendáře se na obrazovce jídelníčky zobrazují hlavní ovládací prvky.

 • Zelené tlačítko - Znamená, že objednávání je povoleno.
 • Modré tlačítko - Znamená, že objednávka je potvrzena a rušení je povoleno.
 • Žluté tlačítko - Znamená, že přeobjednání, nebo práce s burzou je povolena.
 • Červené tlačítko - Znamená, že objednávání, práce s burzou ani rušení není povoleno. Důvod zákazu práce s daným chodem se dozvíte ve vyskakovacím okně pokud najedete kurzorem myši nad text chodu a vyčkáte cca 2s.
Vysvětlení uzavření objednávek

Pokud text na tlačítku zešedne, tlačítko je červené a není možné na něj kliknout, pak není možné provést volbu. Pokud najedete kurzorem myši nad dané jídlo v jídelníčku a chvíli počkáte, vypíše se důvod, proč není volbu možné provádět (např. Litujeme, ale máte příliš nízký kredit pro objednání. ).

Dále se na této obrazovce zobrazí ještě další důležité údaje:

 • Datum vybraného dne - (např. 1.12.2003)
 • Den v týdnu, na který objednáváte - (např. čtvrtek)

V režimu off-line musí dojít k synchronizaci objednávek s počítačem ve vaší jídelně. Do doby než k synchronizaci dojde, svítí u objednávky upozornění čeká se na potvrzení objednání v jídelně. Znamená to, že vaše jídelna používá manuální variantu objednávkového programu, tzv. off-line objednávání. Změny je nutné nejdříve potvrdit ve vaší jídelně, až poté budou akceptovány. Potvrzení objednávek jídelnou

Vícekusové objednávky

Pokud to vaše jídelna umožňuje, můžete si objednat více kusů jednoho či různých jídel.

Vícekusové objednávky

Burza

Burza funguje na principu výměny jídel mezi strávníky. Pokud strávník zjistí, že si nemůže odhlásit jídlo, které již má objednané, protože vypršel časový limit povolující zrušení objednávky, stačí stisknout tlačítko Do burzy a toto jídlo nabídne v rámci burzy jiným strávníkům. Pokud jiný strávník zjistí, že chce jídlo a již si ho nemůže objednat z důvodu vypršení časového limitu, stačí použít tlačítko Přidat 1 kus z burzy.

Burzu jídel je možné používat pouze v on-line systémech BonAp

Zobrazí seznam jídel ve vaší jídelně, které byly dány do burzy. Můžete jimi listovat a zjišťovat tak, jaká jídla jsou v burze.

Burza funguje tak, že pokud zjistíte, že nemůžete zrušit jídlo, které máte objednané, protože vypršel časový limit zrušení objednávky (na tlačítku Nelze zrušit a nad nápovědnou ikonou se zobrazí Vypršel časový limit) můžete stisknout tlačítko Do burzy a toto jídlo pak bude přístupné v rámci burzy.
Pokud naopak zjistíte, že jste chtěli jídlo a již si ho nemůže objednat z důvodu vypršení časového limitu (text na tlačítku Nelze objednat a nad nápovědnou ikonou se zobrazí Vypršel časový limit), je možné prolistovat burzu a zjistit, zda neobsahuje požadované jídlo. Pokud ano, zobrazí se text jídelníčku a tlačítko Přidat 1 ks z burzy. Po stisku tohoto tlačítka dojde k přiřazení jídla novému strávníkovi (v tomto případě tedy Vám) a ke snížení kreditu o částku za oběd. Oba strávníci účastnící se transakce, musí mít v kategorii nastavenou stejnou velikost porce. Jídla jiných velikostí se cílovému strávníkovi nezobrazují. Částka účtovaná za jídlo vždy odpovídá částce, kterou má za jídlo zaplatit cílový strávník. Strávníkovi, který jídlo do burzy nabídl (a jiný strávník tuto nabídku využil) se kredit naopak zpět přičte.

Jídlo do burzy a z burzy

Alergeny

Zvýraznění alergenů

Seznam potravinových alergenů , které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU

Seznam alergenů

1 - Obiloviny - Obiloviny obsahující lepek–nejedná se o celiakii, výrobky z nich
— 1a - Pšenice - Obiloviny obsahující lepek nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich
— 1b - Žito - Obiloviny obsahující lepek nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich
— 1c - Ječmen - Obiloviny obsahující lepek nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich
— 1d - Oves - Obiloviny obsahující lepek nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich
— 1e - Špalda - Obiloviny obsahující lepek nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich
— 1f - Kamut - Obiloviny obsahující lepek nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich
2 - Korýši - Korýši a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život
3 - Vejce - Vejce a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život
4 - Ryby - Ryby a výrobky z nich
5 - Podzemnice olejná (arašídy) - Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život
6 - Sójové boby (sója) - Sójové boby (sója) a výrobky z nich
7 - Mléko - Mléko a výrobky z něj - patří mezi potraviny ohrožující život
8 - Skořápkové plody - Skořápkové plody a výrobky z nich – jedná se o všechny druhy ořechů
— 8a - Mandle - Skořápkové plody a výrobky z nich
— 8b - Lískové ořechy - Skořápkové plody a výrobky z nich
— 8c - Vlašské ořechy - Skořápkové plody a výrobky z nich
— 8d - Kešu ořechy - Skořápkové plody a výrobky z nich
— 8e - Pekanové ořechy - Skořápkové plody a výrobky z nich
— 8f - Para ořechy - Skořápkové plody a výrobky z nich
— 8g - Pistácie - Skořápkové plody a výrobky z nich
— 8h - Makadamie - Skořápkové plody a výrobky z nich
9 - Celer - Celer a výrobky z něj
10 - Hořčice - Hořčice a výrobky z ní
11 - Sezamová semena (sezam) - Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
12 - Oxid siřičitý a siřičitany - Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2
13 - Vlčí bob (LUPINA) - Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj
14 - Měkkýši - Měkkýši a výrobky z nich
Nastavení zvýraznění alergenů Nastavení zvýraznění alergenů
Hodnocení jídel

Hodnocení jídel

Strávník má možnost hodnotit stravu. Hodnocení probíhá pomocí hvězdiček, přičemž jedna je nejhorší a pět nejlepší. Hodnotit se mohou pouze odebraná jídla, nikoliv neobjednaná nebo nevyzvednutá.

Fotografie jídel

Strávník má možnost si zobrazit obrázky jídel.

Fotky jídel

Funkce je za příplatek. Pokud si přejete zobrazovat strávníkům fotografie s jídly, je nutno toto provádět přes normování a receptury v programu.

Zprávy z jídelny

Zaměstnanci jídelny mají možnost zveřejnit zprávy všem strávníkům či poslat zprávu konkrétnímu strávníkovi.

 • Zprávy vyžadující potvrzení - např. zákonné informace, souhlas s GDPR
 • Zprávy vyžadující přečtení - např. informace týkající se zabezpečení či změny cen
 • Běžné zprávy - ostatní zprávy u kterých není vyžadována interakce s uživatelem
Zprávy z jídely

Platby

Zobrazí historii všech provedených plateb. Datum a čas provedení, způsob platby, částku a případnou poznámku.

Platby je možné zobrazit pouze v on-line systémech BonAp. V off-line můžete využít zobrazení Suma plateb za měsíc v menu Historie

Platby

Dobíjení kreditu pomocí platební brány

Platební brána ComGate

Umožní provést dobití kreditu platební bránou ComGate a je nejrychlejším způsobem, jak okamžitě dobít kredit.

Platební metody

Podporovaná je měna CZK a následující způsoby plateb:
 • akceptace platby kartou VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, Diners Club
 • zrychlené bankovní převody (platební tlačítka) všech významných bank v Česku

Platba kartou

Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.
Karetní loga

Platba bankovním převodem

Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz.
Platební brána banky

Zabezpečení

Komunikace s platební bránou je vždy šifrovaná. Proto je možné platební bránu aktivovat jen tehdy, pokud je systém provozován za použití šifrovaného protokolu HTTPS. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.
 • licence Platební instituce udělená Českou národní bankou
 • dohled ze strany České národní banky a FAÚ
 • registrace u platebních organizací VISA a Mastercard
 • PCI DSS Level 1 certifikace

Aby bylo možné platbu provést, musím mít uživatel v systému správný e-mail. Nastavit e-mail je možné v záložce Nastavení. Online platby je možné provádět pouze v on-line systémech BonAp.

Založení platby kartou Potvrzení provedení platby

Online platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate. Případné reklamace nebo dotazy k platbám vyřizuje:

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

Objednávky

Zobrazí detailní historii všech objednávek ve vybraném intervalu.

Objednávky

Audit log

Zobrazí historii všech operací provedených v systému tak, jak byly postupně prováděny. Pokud např. uživatel objedná, zruší objednávku a nakonec znovu objednávku provede, jsou v audit logu tři záznamy s časovým razítkem, které určuje pořadí operací. Audit logy je možné filtrovat podle typu operace a v určitém časovém období. Pokud je to možné, je zobrazena doplňková informace v poli popis.

Audit log

Historie

Zobrazí detailní historii všech pohybů na účtu (platby, objednávky, srážky...) ve vybraném intervalu

V off-line variantě jsou možnosti historie omezené. Aby bylo možné historii zobrazit, musí vaše jídelna zasílat objednávky alespoň v délce 90 dní.

Historie

Nastavení

Nastavení odesílání e-mailu

Zobrazí možnosti nastavení vašich údajů (Heslo do systému ...), dále pak volby upozorňování:

Nastavení funguje pouze v plně on-line systémech BonAp. V off-line systémech fungují jen část nastavení. Strávník si sám může nastavit odesílání e-mailů [placená funkce]
 • Měsíční vyúčtování
 • Zaslání upozornění, že strávník nemá objednávky na některý den z příštího týdne ačkoli je vypsaný a schválený jídelníček
 • Zaslání upozornění, že strávník nemá objednávky na žádný den z příštího týdne ačkoli je vypsaný a schválený jídelníček
 • Upozornění, že stav kreditu klesl pod nastavenou úroveň
 • Možnost obnovy zapomenutého hesla pomocí e-mailu
Nastavení propojení členů rodiny

Rodiny

Jestliže strávník spravuje více účtů členů rodiny, může je propojit do jedné rodiny v nastavení. Od té chvíle mohou všichni členové rodiny upravovat své objednávky, aniž by se museli odhlašovat a znovu přihlašovat.

Přepnutí na jiný účet

Informace

Zde se zobrazí informace o vaší jídelně, jako jsou název, kontaktní údaje, zřizovatel, provozní doba atd.

Obnova hesla

Pokud uživatel zapomněl heslo, může si nechat zaslat e-mailem odkaz pro jeho obnovu. Podmínkou je, že má v systému zadaný e-mail. Pokud e-mail zadaný nemá, je nutné provést obnovu hesla přes pracovníka jídelny.

Obnova hesla krok 1 Obnova hesla krok 2

Při zadávání nového hesla doporučujeme z důvodů minimalizace rizik dodržovat následující pravidla:

 • Heslo má být alespoň 8 znaků dlouhé. Lépe, pokud je alespoň 12 znaků dlouhé. Zvažte použití velkých i malých písmen, čísel a speciálních znaků na náhodných místech.
 • Vyvarujte se použití stejného hesla v jiných službách. Abyste si nemuseli hesla pamatovat, doporučujeme použít některého ze správců hesel.
 • Vhodné heslo má být sled náhodných znaků (písmen, číslic případně jiných symbolů). Jeden ze způsobů tvorby hesla je využít jen vám známou větu nebo spolu navzájem nesouvisející slova a heslo vytvořit ze slov dané věty.
 • V hesle nepoužívejte své jméno ani jméno blízkých či domácích mazlíčů, datum narození, citáty z knih, přihlašovací jméno apod.

Obnovu hesla je možné provést pouze pokud má vaše jídelna zaplaceny funkce pro posílání e-mailů

Interaktivní nápověda

Nápověda

Zobrazí tento text. Doporučujeme prostudovat.

Prohlášení cookies

Tyto webové stránky využívají pouze tzv. technické cookies, jež jsou nezbytné pro provoz těchto stránek. K technickému ukládání těchto cookies do koncového zařízení není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Marketingové, analytické či jiné obdobné cookies, k jejichž ukládání by bylo třeba udělit souhlas, tyto webové stránky nevyužívají.

Jaké cookies používáme:

 • JSESSIONID - jedná se o jedinečný identifikátor relace, který má platnost po dobu sezení.
 • XSRF-TOKEN - jedná technický prvek pro zamezení útoků typu Cross-Site Request Forgery, který má platnost po dobu sezení.